Skuteczność
Doświadczenie
Kompetencje
Jak rozwiązać problem?
Poznaj możliwości profesjonalistów
Zarządzaj materiałem dowodowym

Skuteczność WSPARCIE DYSKRECJA – TAJEMNICA

Legalność i Profesjonalizm mówi sam za siebie – 93% Klientów trafia do nas z polecenia.

Licencja Zawodowa Detektywa odpowiedzialnego za zespół: Nr 0006642.

 Wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

 Uzyskaliśmy “Wpis” do działalności regulowanej usług detektywistycznych MSWiA Nr RD-95/2018.

Posiadamy Polisę od ryzyk odpowiedzialności zawodowej detektywa w PZU S.A. na kwotę 15 000 Euro.

O nas

“BIEGLI DETEKTYWI” to Zespół zawodowych licencjonowanych Detektywów, którzy zbierają oraz dostarczają informacje i dowody na prywatne zlecenia swoich klientów.
Posiadamy na tyle rozległe kontakty, odpowiednie środki techniczne, oraz zasoby i kompetencje aby przeprowadzić  skuteczne i szybkie ustalenia, śledztwa czy dochodzenia. 

Zawsze przygotowujemy taki materiał z prowadzonej sprawy, aby wyczerpywał przesłanki obiektywne Dowodu z dokumentu prywatnego w postępowaniu cywilnym, o którym mowa w Art. 245 Kodeks postępowania cywilnego.

Koncentrujemy się na SKUTECZNOŚCI działań – do granic prawa terytorialnego*, mając na uwadze wartość prawną materiału dowodowego.

Prywatny Detektyw Nr 1. POZnań. – “BIEGLI DETEKTYWI”

"Biegli Detektywi" to znak towarowy i prawo własności intelektualnej: ksiazczak.pl