FAQ - PYTANIA DO DETEKTYWA

Aby ułatwić Wzajemny kontakt z „Biegłymi Detektywami” (biurem detektywistycznym), wyszczególniliśmy często pojawiające się pytania zadawane przez naszych Klientów.

Czy prywatny detektyw może założyć podsłuch, nagrywać rozmowy w których nie uczestniczy?

Generalnie – NIE, ale dopuszcza się wyjątki działając na zlecenie. Bardzo istotnym elementem, jest nie przekroczenie legalności prawnej podejmowanych działań, gdyż dowód taki w procesie podlega odrzuceniu, a sprawca osądzeniu. Zleceniodawca nawet może być posądzony o przestępstwo podżegania. Dlatego też warto współpracować z odpowiedzialnymi ludźmi, którzy podejmują ryzyko, ale i wiedzą gdzie się zatrzymać.

Czy prywatni detektywi mogą dotrzeć do informacji o billingu lub treść sms’ów wskazanej osoby?

Tak, skuteczny detektyw do takich informacji dotrze. Lecz odpowiedzialny detektyw nie udostępni bezpośrednio dla swojego Klienta takich informacji jak billing czy treść sms’ów danej osoby. Takie informacje mogą być wykorzystywane w sprawie, nie dla samej sprawy/zlecenia.

Czy detektyw, biuro detektywistyczne może przetwarzać dane osób bez ich zgody zgodnie z RODO?

Tak, to specjalne uprawnienie, jakie posiada licencjonowany detektyw prowadzący legalnie działające biuro detektywistyczne (art. 8 Ustawy o usługach detektywistycznych). Warunkiem koniecznym przetwarzania danych osobowych bez zgody osób ich dotyczących, jest konkretne zlecenie detektywistyczne oraz pisemne potwierdzenie jego zawarcia (umowa na świadczenie usług detektywistycznych).

Co zawiera umowa o świadczenie usług detektywistycznych?

Umowa zawierana z detektywem najczęściej spotykana jako umowa zlecenia, w ramach której detektyw podejmuje się działania w celu dostarczenia Zleceniodawcy określonych informacji. Umowa z biurem detektywistycznym zawiera m.in.:

  • przedmiot umowy (np. „ustalenie faktycznego miejsca pracy i źródeł przychodu np. Adama X”, “Ustalenia kontaktów towarzyskich, ich przebiegu i charakteru np. Adama X”),
  • zasady współpracy (np. kontakt z detektywem, zakres odpowiedzialności),
  • zasady wynagrodzenia,
  • zasady poufności obowiązujące strony umowy,
  • czas realizacji umowy oraz warunki jej rozwiązania,

Po czym można poznać dobrą umowę na usługi detektywistyczne?

Dobra umowa na usługi detektywistyczne to taka umowa, która traktuje obie jej strony w sposób równy i partnerski. Zatem dobra umowa na usługi detektywistyczne:

  • zawiera precyzyjnie określony przedmiot umowy oraz zasady wynagrodzenia;
  • zawiera prawo (Klienta) do informacji o postępie sprawy w trakcie jej trwania;
  • pozwala Klientowi odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów związanych z niewykonaną częścią usługi;
  • precyzuje zasady dyskretnej współpracy na etapie prowadzenia sprawy;

Czy wystarczy ustne zlecenie, czy konieczna jest pisemna umowa na usługę detektywistyczną?

Tak, forma pisemna jest koniecznością ustawową, i bez zawarcia umowy na piśmie, detektyw nie może rozpocząć realizacji zlecenia.
Ustawodawca zadbał aby taka forma dawała gwarancje i chroniła prawnie wszystkie strony.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio